પ્રખ્યાત

Cristiano Ronaldo

247.4m

Ariana Grande

211.4m

Dwayne Johnson

207.6m

Kylie Jenner

204.9m

સેલિના ગોમેઝ

198.2m

Kim Kardashian

195.1m

Lionel Messi

177.4m

જસ્ટિન બીબર

158.2m

Beyoncé

158m

Kendall Jenner

144.6m

Neymar

144.2m

Taylor Swift

142.3m

Jennifer Lopez

135.4m

Nicki Minaj

125.1m

Khloé Kardashian

124.6m

માઇલી સાઇરસ

118.1m

Katy Perry

109.1m

Shakira

108.4m

PewDiePie

108m

Kourtney Kardashian

104.7m

Will Smith

102.9m

Vin Diesel

102.7m

Rihanna

100.4m

Demi Lovato

94.6m

Eminem

88.8m

ડોનાલ્ડ ટ્રંપ

88.5m

લેડી ગાગા

83.1m

Zendaya

81.7m

Cardi B

79.5m

LeBron James

75.4m

Billie Eilish

72.6m

Jason Statham

70.6m

માઇકલ જેકસન

69.9m

નાસા

62m

Gigi Hadid

61.9m

પ્રિયંકા ચોપરા

59.3m

Emma Watson

59.1m

Shawn Mendes

58.6m

Shraddha Kapoor

57.3m

Dua Lipa

57.2m

Britney Spears

55.9m

Megan Fox

54.3m

Jimmy Fallon

51.9m

Camila Cabello

51.2m

Anitta (singer)

50.7m

Loren Gray

50.6m

John Cena

49.9m

Leonardo DiCaprio

47.5m