પ્રખ્યાત

Cristiano Ronaldo

276.1m

Ariana Grande

231m

Dwayne Johnson

228.5m

Kylie Jenner

225.4m

સેલિના ગોમેઝ

221.5m

Kim Kardashian

214.5m

Lionel Messi

195.7m

Selena

187.5m

Beyoncé

171.8m

જસ્ટિન બીબર

169.7m

Kendall Jenner

158.9m

Taylor Swift

153.4m

Jennifer Lopez

149.4m

Neymar

148.6m

Khloé Kardashian

137.3m

Nicki Minaj

132.9m

માઇલી સાઇરસ

128.2m

રોનાલ્ડો

128m

બરાક ઓબામા

121.4m

Kourtney Kardashian

116.3m

Katy Perry

115.7m

PewDiePie

109m

Shakira

108.4m

Will Smith

102.9m

Vin Diesel

102.7m

Demi Lovato

102.6m

Rihanna

102.5m

Ellen DeGeneres

96.6m

Zendaya

91m

Eminem

88.8m

ડોનાલ્ડ ટ્રંપ

88.5m

Cardi B

87.1m

Barbie Forteza

85.9m

Kirstie Allsopp

85.8m

લેડી ગાગા

84.1m

LeBron James

82.1m

Billie Eilish

80.5m

Cailee Spaeny

75m

Alexandra Paul

75m

Alice Bellagamba

75m

Cami-Li

75m

Aura Garrido

75m

Virat Kohli

72.2m

યુટ્યુબ

72.2m

Jason Statham

70.6m

Chris Brown

69.9m

માઇકલ જેકસન

69.9m

Bob Marley

65.7m