محبوب

پل واکر

46.1m

لی‌لی پونز

46.1m

زک افران

45.3m

محمد صلاح

45.2m

اد شیرن

45.2m

جیسون درولو

44.4m

نیها کاکار

43.8m

آمیتاب باچان

43.7m

Whindersson Nunes

43.7m

کارا دلوین

43.6m

کریس جنر

43.6m

تراویس اسکات

43.6m

جی بالوین

43.3m

اپرا وینفری

43.2m

گرت بیل

43.2m

کریم بنزما

42.9m

ونسا هاجنز

42.9m

کارول جی

42.9m

Tatá Werneck

42.4m

ددی یانکی

42.2m

لوییس سوارز

42.2m

داو کامرون

41.2m

Gusttavo Lima

41m

Larissa Manoela

40.9m

شاهرخ خان

40.9m

انوشکا شارما

40.8m

ویز خلیفا

40.6m

بلا حدید

40.6m

نایل هوران

40.3m

Maisa Silva

40.3m

زارا

40.3m

Felipe Neto

39.2m

سانی لئونه

39m

دیشا پاتانی

38.6m

آلن واکر

38.5m

ادل

38.5m

ریتیک روشن

38.4m

رزی پارک

38.3m

هیلی بالدوین

38.3m

مسعود اوزیل

37.9m