محبوب

جیجی حدید

70.9m

کریس براون

69.9m

مایکل جکسون

69.9m

شرادها کاپور

66.5m

باب مارلی

65.7m

گل گدوت

65.6m

جیسون تیتوم

65.3m

ناسا

65.2m

شان مندز

64.4m

دیوید بکام

63.9m

اما واتسون

61.1m

جکی چان

60.1m

ادل

58.6m

کامیلا کبیو

58.1m

آکشی کومار

55.6m

مگان فاکس

54.3m

برونو مارس

52.8m

مالوما

52.8m

آدام سندلر

52.7m

Loren Gray

51.8m

جیمی فلن

51.8m

بیل گیتس

51.4m

آوریل لوین

50.4m

اسنوپ داگ

50m

جان سینا

49.9m

مارسلو

49.7m

پل پوگبا

49.6m

تام هالند

49m

آلیا بات

48.8m

Salman Khan

48.5m

سرخیو راموس

48.3m

کریس همسورث

47.9m

دیوید گتا

47.7m

میشل اوباما

47.5m

Huda Kattan

47.4m

خامس رودریگز

47.4m

آشر

46.8m